İngilizce Mülakat Hazırlık Danışmanlığı

Fineup Courses olarak mülakat hazırlık eğitimleri, mülakat hazırlık danışmanlığı gibi çeşitli eğitimler, danışmanlık gibi alanlarda profesyonel destek sağlamaktayız. Mülakat teknikleri eğitimlerimiz ile mülakatçılara yönelik eğitimler sunmaktayız. Mülakat Hazırlığı eğitimlerimiz ve danışmanlık faaliyetlerimiz ise mülakatlara hazırlanan ve katılan adaylara yönelik eğitimler ve genel olarak çeşitli hizmetleri içermektedir. Mülakat hazırlığı eğitimlerimiz genel mülakat teknikleri, bireysel danışmanlık, koçluk hizmetleri, kariyer planlaması, kendimizi ve yetkinliklerimizi tanımlamaya yönelik süreçler. Gelişim planları yapılması, mülakat simülasyonu, hazırlık süreçleri ve geri bildirim süreçleri gibi çok yönlü hizmet ve faaliyetleri içermektedir.

İngilizce Mülakat Teknikleri hazırlık, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ise temel olarak mülakat hazırlıkları ile birlikte Akademik İngilizce becerilerinin de öğrenilmesi ve geliştirilmesiyle entegre eğitim, danışmanlık ve süreçleri içermektedir.

Haydi gelin birlikte mülakat süreçlerini daha doğrusu genel olarak mülakat kavramını tanımlamakla başlayalım !

Mülakat nedir ?

Mülakat en genel tabiriyle karşılıklı bir iletişim ve bilgi aktarımı, bilgi alışverişi süreci olarak görülebilir. Mülakat tek taraflı bir seçim ya da tek taraflı bir anlatım düzeyinden ziyade mülakata katılan tarafların birbirleri hakkında ve birbirlerini tanımaya yönelik bir iletişim ve karşılıklı etkileşim süreci olarak görülebilir. Aynı zamanda tarafların birbirlerini tanıma ve karşılıklı tanıma süreci olmakla birlikte, bir o kadarda mülakatta ki tarafların kendi içlerinde ki, bir deneyim, yolculuk ve keşif sürecini de temsil etmektedir. Yani mülakat tarafların hem kendileri hem de birbirleri hakkında gerektiğine derinlemesine farkındalıklar deneyimledikleri, keşfettikleri ve paylaştıkları bir süreç olarak görülebilir. (Arsan S., Organizational Aspect, 2023). Mülakat hem kişisel yönden, hem de yetkinlikler açısından bakıldığında da aynı zamanda çeşitli deneyimlere açık olma, olumlu ve pozitif etkilerde ve etkileşimlerde bulunma, yetkinlikler açısından da bir gelişim ve fırsatlar, imkanlar süreci olarak görülebilir.

Sağlıklı bir mülakat süreci, tarafların kendilerini iyi hissederek ve kendi benlikleri, kendi kişilikleriyle ve eğer mülakat’ın biçimine göre kapsama alanındaysa yetkinlikleriyle alakalı pek çok olumlu deneyim yaşadıkları. Olumlu duyguların ve sağlıklı, iyi niyetli, açık, şeffaf ve etik iletişimin ve deneyimlerin ön planda olduğu bir süreç olarak görülebilir ve tanımlanabilir.

Mülakat’ın doğası gereği çeşitli tanımlamalar ve farkındalık süreçleriyle birlikte mülakat’ ın teknik yönleri de mülakatla ilgili yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatlar yani yapılarına göre mülakatlar, türlerine ve çeşitlerine göre mülakatlar gibi ve daha pek çok yönden süreçler ve kavramlar içermektedirler.

Mülakat türleri, çeşitli faktörlere göre sınıflandırılabilir. Çok daha kapsamlı genel tanımlamalar ve çeşitli mülakat gruplandırma yöntem ve sistemleri olmakla birlikte. Kavramsal farkındalık oluşturabilmesi açısından bazı mülakat türleriyle ilgili bilgiler yazımızda mevcuttur. İşte bazı mülakat türleri ve sınıflandırma kriterleri:

 1. Yapısal (Yapılandırılmış) ve Yapısız (Yapılandırılmamış) Mülakatlar:
  • Yapısal Mülakatlar: Belirli bir plana dayanan ve adaylara aynı soruların sorulduğu mülakat türü. Bu mülakatlar genellikle önceden belirlenmiş sorular içerir.
  • Yapısız Mülakatlar: Belirli bir plana dayanmayan ve mülakatçının konuyu daha serbestçe yönlendirebildiği mülakat türü. Daha esnek bir yaklaşım içerir.
 2. Birebir ve Grup Mülakatları:
  • Birebir Mülakatlar: Tek bir adayın bir mülakatçı veya mülakatçılar paneli ile görüştüğü mülakat türü.
  • Grup Mülakatları: Birden fazla adayın aynı anda bir mülakatçı veya mülakatçılar paneli ile görüştüğü mülakat türü.
 3. Telefon ve Video Mülakatları:
  • Telefon Mülakatları: Aday ve mülakatçı arasında telefon aracılığıyla gerçekleştirilen mülakat türü.
  • Video Mülakatları: Aday ve mülakatçı arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen mülakat türü.
 4. Teknik Mülakatlar:
  • Özellikle teknik becerilerin değerlendirildiği mülakat türü. Bu tür mülakatlar genellikle mühendislik, bilgi teknolojileri ve diğer teknik pozisyonlar için kullanılır.
 5. Grup Mülakatları ve Panel Mülakatları:
  • Panel Mülakatları: Aynı anda birden fazla mülakatçının adayı değerlendirdiği mülakat türü.
  • Grup Mülakatları: Birden fazla adayın aynı anda bir mülakatçı veya mülakatçılar paneli ile görüştüğü mülakat türü.
 6. Teklif Mülakatları (Job Offer Interviews):
  • Son aşama mülakatları olarak da bilinir ve adaylara iş teklifi yapılması planlanan aşamada gerçekleştirilir.

Aynı zamanda yetkinlik bazlı mülakatlar, davranışsal ve durumsal mülakatlar ve özelleştirilmiş mülakatlar gibi çeşitli tanımlamalar da vardır. Belirli yetkinliklerin değerlendirilebilmesi, objektiflik, adayların belirli durumlarda göstermiş oldukları, gösterdikleri ve gösterebilecekleri çeşitli tutum, yaklaşım ve davranışlarla alakalı özellikleri tanımlamakta ve de taşımaktadırlar.

Mülakat Hazırlığı İçin Akademik ve İş İngilizcesi Becerileri

Mülakat teknikleri eğitimleri ve mülakat hazırlık danışmanlıklarımız mülakatla ilgili süreçleri kapsamakla birlikte; Akademik İngilizce ve Mülakat İngilizcesine yönelik eğitimlerimiz temel dil beceri ve yetkinlikler ve akademik dil becerileri, anlama, yorumlama ve ifade gibi yetkinliklere yönelik teorik ve pratik beceri ve eğitimleri içermektedir.

Mülakata yönelik yetkinlik ve beceriler ile temel ve akademik düzeyde dil becerileri ve yetkinlikleri ne yönelik kişiye özel programlar uygulanabilmekte ve aynı zamanda da bu yetkinliklerin hem kendi içlerinde hem de entegre ve eş zamanlı olarak, doğal bir şekilde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar bulunmaktadır. Mülakat Simülasyonları (Mock-Up Interview) adaylara mülakat deneyimi kazandırma ve gerçek zamanlı olarak analiz, geri bildirim, yetkinlik gelişimi gibi süreçleri destekleyebilmektedir.

Mülakat simülasyonları (Mock-Up Interviews) gerçek bir mülakatı simüle etme amacıyla düzenlenen, adayların mülakat deneyimlerini pratikleme ve geliştirme fırsatı bulduğu simülasyonlar olarak tanımlanabilirler. Bu tür simülasyonlar, mülakat deneyimi kazanmak isteyen, çeşitli mülakatlara hazırlanan, iş arayanların veya yetkinliklerinde ve kariyerlerinde gelişim sağlamak isteyenlerin; gerçek bir mülakatta karşılaşabilecekleri durumları deneyimlemelerine ve bu süreçleri deneyimleyerek daha iyi anlamalarına ve bu gerek mülakat gerek içeriksel olarakta çeşitli yetkinliklerini daha yakından tanımaya, keşfetmelerine ve/ya da geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

Katılımcılar aynı zamanda, mülakat stratejilerini belirleme ve bu stratejileri uygulama fırsatları da bulabilirler.

İngilizce mülakat teknikleri, mülakat hazırlık danışmanlığı ve eğitimlerimizde uygulamalı ve entegre, çok yönlü ve çok boyutlu mülakat simülasyonlarıyla(Mock-Up Interwiev) desteklenebilmektedirler.

Temel Dil Becerileri ve Akademik İngilizce Becerilerine Genel Bir Bakış

İngilizce Mülakat Hazırlığı konusunda temel dil yetkinlikleri ile İngilizce dil yetkinliklerinizi geliştirmeniz ve akademik beceriler ile İş İngilizcesi’ne yönelik kazanımlar sağlanabilmesi ve entegre edilebilmesi için eğitim ve destekler sunmaktayız.


İngilizce temel dil yetkinlikleri, dilin temel becerilerine odaklanır ve genellikle dört ana kategori altında toplanır:

 1. Dinleme (Listening):
  • İngilizce konuşulan metinleri anlama yeteneği. Dinler, anlar, düşünür ve de konuşuruz.
  • Konuşmacıların tonunu, vurgusunu ve ifadesini anlama.
  • Anlamak için çeşitli kaynaklardan (video, ses kaydı, konuşma) bilgi çıkarabilme.
 2. Okuma (Reading):
  • Yazılı metinleri anlama yeteneği.
  • Kelime dağarcığını geliştirme ve yeni kelimeleri anlama.
  • Farklı türdeki metinleri (makaleler, hikayeler, haberler) anlama.
 3. Konuşma (Speaking):
  • İngilizce olarak iletişim kurma yeteneği.
  • Doğru telaffuz ve dilbilgisi kullanımı.
  • Farklı konularda kendini ifade edebilme yeteneği.
 4. Yazma (Writing):
  • Yazılı olarak düşünceleri açık ve etkili bir şekilde ifade etme yeteneği.
  • Dilbilgisi kurallarına uygun yazma.
  • Farklı türdeki yazıları oluşturabilme (örneğin, makale, mektup, rapor).

Bu temel beceriler, tüm dillerin doğasıyla ilgili temel ve 360 derece perspektifleri sunmakta ve kapsamaktadır. Bu temel beceriler genellikle dil öğrenimiyle ve pratikte günlük ve akademik dil kullanımıyla alakalı geliştirilmeye çalışılan ana alanları kapsar. Her beceri, günlük yaşamda iletişimden, profesyonel ortamlara kadar çeşitli durumlarda kullanılabilir. Bu becerileri geliştirmek için sürekli pratik, okuma, dinleme ve konuşma alıştırmaları yapmak önemlidir.

İngilizce Mülakat hazırlık danışmanlık eğitimlerimiz de tüm bu temel dil becerilerinizi gözlemliyor, analiz ediyor ve size hızlandırılmış, kapsamlı ve etkili öğrenim metodlarıyla desteklenmiş eğitimler sunuyoruz.

İngilizce Mülakat hazırlığı süreçlerinde hem temel İngilizce, hem akademik İngilizce ve İş İngilizcesi gibi temel dil yetkinlikleri ve mülakata yönelik yetkinlik, danışmanlık ve eğitimleri; hem kendi içlerinde spesifikleştirilmiş olarak, hem de birbirleriyle entegre, uyumlu ve desteklenmiş bir şekilde sunmaya çalışmaktayız. Bu şekilde etkili, içselleştirilmiş ve özümsenmiş bir öğrenme ivme kazanarak sağlanmasına yönelik planlanmaktadır.

İngilizce Mülakat hazırlığı danışmanlığı ve eğitim faaliyetlerimiz kapsamında genel mülakat hazırlığı, temel dil yetkinlik ve becerilerinizin öğrenilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte akademik ve profesyonel becerilerde entegre edilerek etkin ve etkili bir biçimde mülakat hazırlığı amaçlanmaktadır.

İngilizce Mülakat Hazırlığı belirttiğimiz gibi bu çeşitli yetkinliklerin kapsanması ve entegrasyonu’nu içermektedir.

Temel Dil Yetkinlikleri ve Akademik İngilizce Yetkinlikleri

Mülakat hazırlığı açısından da temel dil yetkinlikleriniz ve Akademik İngilizce Yetkinlikleri de, İngilizce Mülakatlara hazırlanırken ele aldığımız, değerlendirdiğimiz ve sizlerle birlikte üzerinde çalışabildiğimiz konulardandır


Akademik İngilizce becerileri, öğrencilerin ve akademisyenlerin üniversite ve yükseköğrenim düzeyinde etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan yetenekleri içerir. İşte akademik İngilizce becerilerinden bazıları:

 1. Akademik Okuma (Academic Reading):
  • Karmaşık akademik metinleri anlama ve analiz etme yeteneği.
  • Anahtar kavramları ve argümanları tanıma.
  • Eleştirel düşünme ve metinleri eleştirme yeteneği.
 2. Akademik Yazma (Academic Writing):
  • Akademik makaleler, tezler ve raporlar yazma becerisi.
  • Kurumların belirlediği yazım kurallarına uygun yazma.
  • Literatür tarama ve alıntı yapma yeteneği.
 3. Araştırma Becerileri (Research Skills):
  • Bilimsel yöntemleri anlama ve uygulama yeteneği.
  • Etkili bir şekilde kaynak arama ve değerlendirme becerisi.
  • Literatür taraması yapma ve yazılı kaynakları etkili bir şekilde kullanma.
 4. Sunum Becerileri (Presentation Skills):
  • Akademik konuları açık ve etkili bir şekilde sunma yeteneği.
  • Görsel destek araçları kullanma (slaytlar, grafikler, vs.).
  • Sorulara profesyonelce cevap verme yeteneği.
 5. Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi (Grammar and Vocabulary):
  • Akademik dilbilgisi kurallarına hakim olma.
  • Zengin ve çeşitli kelime bilgisine sahip olma.
 6. Eleştirel Düşünme (Critical Thinking):
  • Mantıklı ve tutarlı argümanlar oluşturma yeteneği.
  • Farklı perspektifleri anlama ve değerlendirme yeteneği.
 7. Etik ve Akademik İfade (Ethics and Academic Expression):
  • Etik konulara duyarlı olma.
  • Akademik yazılarda ve konuşmalarda doğru ve etik bir dil kullanma.
 8. Grup Çalışması ve İşbirliği (Group Work and Collaboration):
  • Grup içinde etkili bir şekilde çalışma.
  • Farklı beceri setlerine sahip kişilerle işbirliği yapma yeteneği.

Bu beceriler, öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik başarı elde etmelerini sağlayabilirler ve bilimsel çalışmalarda etkili bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olabilirler.

Bizlerde Akademik Dinleme ve etkili dinleme becerileri, Akademik Okuma ve Söylem Analizi, Akademik Konuşma ve Akademik Yazım teknikleri süreçlerini de kapsayarak “İngilizce Mülakat Hazırlığı” konusunda ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilmiş ve en uygun eğitimlere vermeye çalışıyoruz ve sizlerin ihtiyaçlarınıza göre yetkinlik alanları planlaması yapmaktayız.

Yani İngilizce Mülakat Hazırlığı kapsamında hem mülakat hazırlık süreciniz, kariyer planlamanız ve yetkinlik farkındalığı ve yetkinlik kazanımı ve gelişimlerinizle alakalı çalışmalar yapılırken hem de genel İngilizce, Akademik İngilizce ve İş İngilizcesi gibi konularda da ihtiyaçlarınız doğrultusunda seri bir şekilde planlama ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Fineup Courses olarak etkili öğrenme yaklaşım ve tekniklerimizle, akademik becerilerimizle en kapsamlı, faydalı ve kapsayıcı eğitimleri iyi niyet ve içtenlikle sizlere sunmaya çalışmaktayız.

Gerek İngilizce Mülakat hazırlığı ve İngilizce Mülakat hazırlığı sürecinizde ki eğitim ve danışmanlık, destek faaliyetlerimiz gerek genel mülakat hazırlığı eğitimlerimiz ve tüm eğitimlerimizde sizlere en gelişmiş ve iyi yaklaşımlarla, özenle planlanmış ve kişiselleştirilmiş eğitimleri ve danışmanlık hizmetlerimizi sunmaya çalışmaktayız.

Eğer sizde İngilizce Mülakat Hazırlığı konusunda ya da sunduğumuz diğer tüm eğitim ve hizmetlerle alakalı destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için “İletişim” sayfası kısmında ki iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Haydi başlayalım !

🙂

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top